Proclaimer

1. PROCLAIMER VOOR

A. Koekela Rotterdam B.V. (Kamer van Koophandel: 55810683)

Verleent u hierbij toegang tot:

www.koekela.nl (“de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.

B. Wijzigingen website

Koekela kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

2. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

A. Zorgvuldigheid

Koekela werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@koekela.nl

B. Voor alle duidelijkheid: Geen garantie

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

C. Bij hyperlinks

  1. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Koekela geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  2. Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt A.

3. AUTEURSRECHTEN

A. De rechten zijn van Koekela

  1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Koekela.
  2. Een werk van Koekela gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:

B. Toestemming

  1. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Koekela.
  2. Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

4. OVERIG

A. Wijzigingen

Deze proclaimer kan wijzigen, Koekela zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de Website.

B. Vragen

Koekela staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via:info@koekela.nl.

C. Versie

De huidige versie is 1.0 d.d. 09/04/18.